Podanie w sprawie pracy

Gdy szukamy pracy, zdajemy sobie sprawę, że tym, co staje się naszą wizytówką jest CV. Wymieniamy takie punkty, jak nasze wykształcenie, doświadczenie w pracy, przebyte kursy czy zainteresowania. Ktoś analizujący dokładnie podobny dokument stopniowo poznaje osobę autora, która się pod nim ukrywa. Niemniej, planując zdobyć bardziej istotne informacje na jej temat, konieczny będzie tu list motywacyjny. Z niego podmiot rekrutujący jest w stanie dowiedzieć się dużo więcej, poznając dokładniej kandydata na określone stanowisko. Również następnego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można ignorować poruszając ten temat. Jest nim mianowicie podanie o pracę. Dokument taki tworzy się chociażby w sytuacji, gdy nie znajdziemy w żadnym źródle informacji ogłoszenia dotyczącego naboru na daną posadę, ale chcielibyśmy o nią zabiegać. Pismo takie jest to prośbą wysłaną do pracodawcy lub osoby, zajmującej się rekrutacją o wzięcie pod uwagę naszej kandydatury. Pismo takie jest krótkie, a zawiera ogólne informacje na nasz temat, miejsce i datę sporządzenia oraz dane podmiotu , gdzie chcemy pracować. Nie można też pominąć zwrotu grzecznościowego, a potem jest już tylko treść z prośbą o przyjęcie i połączoną z tym kilku zdaniową , indywidualną motywacją.

Posted in Uncategorized.